Projekt i wykonanie – regulaminów na placu zabaw

Rozpoczęliśmy od zebrania niezbędnych wytycznych do przygotowania projektu regulaminów. Następnie przygotowaliśmy propozycje projektu i wizualizacje konstrukcji.

Projekt graficzny regulaminu na plac zabaw
Projekt graficzny regulaminu na plac zabaw

 

Wizualizacja tablicy informacyjnej z regulaminem na plac zabaw
Wizualizacja tablicy informacyjnej z regulaminem na plac zabaw

 

Te grafiki zostały przekazane klientowi, który przekazał nam swoje uwagi i sugestie. Projekt konstrukcji został zmieniony, a ostateczny projekt graficzny regulaminu wyglądał tak:

Finalny projekt graficzny regulaminu na plac zabaw
Finalny projekt graficzny regulaminu na plac zabaw

 

Po akceptacji projektów przystąpiliśmy do realizacji zadania a następnie zabetonowaniu wraz z montażem.

Wykonanie konstrukcji tablicy informacyjnej
Wykonanie konstrukcji tablicy informacyjnej

 

Spawanie konstrukcji tablicy informacyjnej
Spawanie konstrukcji tablicy informacyjnej

 

Klient: Zarząd Mienia Komunalnego
Miejsce realizacji: Białystok
Rok realizacji: 2016